ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 • Організатор акції (надалі – Акція): Франчайзингова Компанія «Медичний центр «Біомед». Адреса місцезнаходження  – м. Львів, вул. Драгана, 4Б (надалі – Медичний центр).
 • Офіційні правила акції «Комплексні програми для стрункої фігури» (далі – Офіційні правила акції) – правила акції, що визначають умови, строк та порядок проведення акціїї  метою якої є збільшення зацікавленності пацієнтів Медичного центру в програмі схуднення.

2. ТЕРМІН ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

 • Період дії Акції: 26.02.2019 р. до 31.03.2019 р. (включно) (надалі – Період акції).
 • Акція проводиться у Медичному центрі «Біомед», а саме: м. Львів, вул. Драгана, 4Б

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

 • Учасником акції можуть бути – повнолітні громадяни України (надалі – Учасники акції).
 • Ці Офіційні правила акції — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Медичним центром та Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Офіційних правил акції, фактично беручи участь в Акції. Учасник бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.
 • Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник Акції дає згоду на надання Медичному центру своїх персональних даних (власником бази яких є Медичний центр), а саме: прізвища, ім’я, по батькові і контактни даних. Опрацювання персональних даних Учасника Акції здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає Медичному центру право на опрацювання його персональних даних із метою забезпечення участі в Акції. Термін використання наданих персональних даних — безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими.
 • Учасники акції можуть скористатись акційної пропозицією в період з 26.02.2019 р. до 31.03.2019 р. тільки за попереднім записом.  Організатор залишає за собою право відмовити в запису Учаснику при, якщо не в період дії акційної пропозиції не буде вільного місця в роботі лікаря.
 • Якщо під час Акції лікар призначає додаткові обстеження, які не входять у перелік послуг, зазначених у комплексній програмі, Учасник акції оплачує додатково.

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

 • Інформування про Офіційні правила акції здійснюється шляхом їх розміщення даних Офіційних правил акції та на сайті Медичного центру:  https://center.biomed.lviv.ua
 • Інформація щодо умов Акції надається за єдиним номером телефону контакт-центру Медичного центру: 0 800 302 445 (безкоштовно в Україні) з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 21:00 год. та у суботу з 09:00 до 18:00 год.

5. ІНШІ УМОВИ

 • Кошти, оплачені Учасником Акції в рамках Акції не повертаються Учасникам.
 • Своєю участю в Акції, а саме фактом оплати,  кожен Учасник акції свідчить та підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними правилами акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, а також що він ознайомлений з правилами обробки та зберігання його персональних даних.