Правила користування Подарунковими Сертифікатами

 1.    Поняття, що використовуються:
 • «Послуга», «Послуги»  – обстеження, консультація спеціалістів і терапії, які надаються в медичному центрі «Біомед» .
 • «Подарунковий Сертифікат» (надалі за текстом — Сертифікат)  – Сертифікат, що представлений до продажу в медичному центрі «Біомед». Сертифікати не є подарунками, призами, цінними паперами згідно чинного законодавства України. У Сертифікатах зазначається їх номінал, за яким Сертифікат можна обміняти на Послугу, роздрібна ціна якого еквівалентна номіналу такого Сертифікату.

 • «Покупець» – фізична особа (громадянин/громадянка України, що досяг/досягла 18-річного віку), що придбала «Подарунковий Сертифікат» у встановлений період обігу Сертифікатів. Придбаний Сертифікат Покупець, або пред’явник сертифікату можуть обміняти на Послуги, що представлені до продажу в медичному центрі «Біомед» у порядку визначеному цими Правилами.
 1.    Порядок обігу та використання «Подарункових Сертифікатів»:
 • Покупець може придбати в медичному центрі «Біомед» Сертифікати встановленого зразка за ціною, що відповідає номіналу такого Сертифікату.
 • Сертифікати діють (можуть бути придбані та обміняні на Послугу) у медичному центрі «Біомед» з урахуванням положень, встановлених цими Правилами.
 • Сертифікати не іменні. Це дає право будь-якій особі обміняти їх на Послугу, роздрібна ціна якого відповідає номіналу Сертифіката, більша або менша ніж вказаний номінал, в порядку визначеному даними Правилами.
 • Сертифікати поверненню та/або обміну на грошові кошти не підлягають.
 • Використані Сертифікати (по яким уже проведено обмін на Послуги) — обміну та/або поверненню не підлягають.
 • Обмін Сертифікатів на Послугу поза встановленим періодом обігу — не проводиться.
 • Обмін Сертифікатів на Послуги здійснюється за умови пред’явлення Сертифікату та передачі його адміністратору медичному центрі «Біомед» в обмін на Послугу.
 1.    Встановлений зразок «Подарункового Сертифіката»:
 • Форму та зовнішній вигляд «Подарункового Сертифіката» встановлює господарюючий суб’єкт — організатор програми обігу Сертифікатів (далі — організатор).
 • У Сертифікатах обов’язково зазначається їхній номінал, який приймається до розрахунку при обміні Сертифікатів на Послуги, вартість яких еквівалентна номіналу. Обмін Сертифікатів на Послуги, вартість яких перевищує або менша номіналу Сертифікату проводиться в порядку встановленому цими Правилами.
 • На всіх Сертифікатах проставлений унікальний номер Сертифікату.
 • При обміні Сертифікатів на Послугу, Сертифікат, в обов’язковому порядку, передається адміністратору медичного центру «Біомед», в якому проводиться вказаний обмін.
 • Сертифікати є строковими, термін дії вказується безпосередньо на самому Сертифікаті. Строк дії Сертифікатів (період обігу) встановлюється виключно за рішенням організатора даної програми.
 1.    Пред’явник Сертифікату має право:
 • Обміняти Сертифікат на Послугу, що за ціною еквівалентний його номіналу.
 • Обміняти Сертифікат на Послуги, що ціною перевищує номінал Сертифіката. При цьому, пред’явник Сертифіката сплачує вартість Послуги, що не покривається величиною номіналу Сертифіката  зазначеного в ньому.
 • Обміняти Сертифікат на Послугу, вартістю меншої за номінал Сертифіката. При цьому, повернення різниці між вартістю Послуги та номіналом Сертифікату пред’явнику не здійснюється.
 1.    Інше
 • Дані Правила можуть бути змінені організатором в односторонньому порядку без попереднього повідомлення про такі зміни Покупців та пред’явників Сертифікатів.
 • Особа, що придбала Сертифікат або використовує його для обміну на Товари автоматично приєднується до умов, викладених в цих Правилах та підпадає під їх дію.